Již přijímáme přihlášky na hasičský tábor. Zasílejte je prosím na email hasicirajhrad@seznam.cz. Tábor se koná v termínu od 30. 7. do 8. 8. 2021. Cena činí stejně jako minulý rok 3.500 Kč. Celá částka musí být uhrazena nejpozději 31. 5. 2021. V případě, že by se tábor nekonal, bude navrácena celá částka bez jakýchkoliv stornopoplatků. 


Dokumenty, které musejí být odevzdány v den odjezdu na tábor ZDRAVOTNÍKOVI:

PDF
Word