Náš rajhradský hasičský sbor je nově vzniklé sdružení. V dubnu roku 2012 se hrstka nadšenců začala zabývat otázkou znovu založení sboru dobrovolných hasičů v Rajhradě, tedy sedmnáct let po jejich zániku v roce 1995.

Po řadě konzultací s kamarády od profesionálních a dobrovolných hasičů, vznikl na jaře oddíl mladých hasičů, zahajovací schůzka oddílu se uskutečnila exkurzí dne 17. 4. na požární stanici HZS ČR v Židlochovicích. Náplní kroužku byly zejména návštěvy atrakcí v zábavních parcích, lanových centrech, exkurze.

Dne 29. srpna 2012 byla svolána ustavující schůze a usnesením byl jednomyslně schválen návrh zřízení organizační jednotky Moravské hasičské jednoty. Ke dni 10. 9. 2012 jsme od prezidenta jednoty obdrželi registrační list. Naším prvořadým zájmem bylo pořídit nezbytnou techniku a vybavení, abychom se mohli s družstvy oddílu mladých hasičů zúčastňovat soutěží v požárním sportu. Začínali jsme od nuly. Pořídili jsme přenosnou požární stříkačku, některé vybavení nám darovaly sbory v okolí, zbytek dokoupíme.

Někteří naši dospělí členové se aktivně podílí na činnosti v zásahové jednotce Sboru dobrovolných hasičů Holasice a vyjíždí k mimořádným událostem na katastru Rajhradu a sousedních obcí dle Požárního poplachového plánu JMK. Dále se významně zabýváme práci s dětmi a mládeží. Náš kroužek jednou týdně ve dvou termínech (pro starší a mladší žáky) navštěvuje přes 30 dětí z Rajhradu, Rajhradic a Popovic. S nimi se scházíme v klubovně, trénujeme, jezdíme na exkurze, soutěže, výlety  a učíme se hasičským dovednostem, první pomoci, znalosti map.

Ke dni 31. 12. 2016 sestává členská základna sboru z 54 členů, z toho je 18 činných členů (dospělých) a 36 mladých hasičů.

Náš VW T4

Předávání ceny za druhé místo v soutěži RWE Dobrovolní hasiči roku 2013

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *