Sbor dobrovolných hasičů v Rajhradě byl založen začátkem března 1883 v hostinci U zeleného stromu původně jako německý. Sbor měl 70 členů. U zrodu stál místní cukrovar. I když počet Němců v městečku Rajhrad nepřekročil nikdy čtyři desítky obyvatel, první hasičský sbor, který zde vznikl roku 1883 měl německé velení. Proto někteří nespokojení čeští rolníci ze sboru odešli. Prvním předsedou se stal hostinský Jan Urbánek, velitelem poštmistr Jan Prukl a jeho zástupcem Jan Fischer. Členové sboru prováděli cvičení v cukrovaru, který jim k tomu účelu až do roku 1885 zapůjčoval stříkačku. V tom roce si hasiči zakoupili vlastní- ruční čtyřkolovou stříkačku. I když cukrovar zanikl v roce 1885, sbor s německým velením sestaveným většinou z úředníků cukrovaru se rozpadl v roce 1890. Následujícího roku (1891) vznikl český sbor s názvem Český dobrovolný hasičský sbor v Rajhradě, jehož předsedou se stal Josef Maršálek, náčelníkem Josef Matlach a podnáčelníkem Leopold Mátl. Čestným členem byl mimo jiné i opat rajhradského benediktinského kláštera Benedikt Korčian. Od počátku byl v Rajhradě český sbor velice činný. Jeho členové zasahovali u požárů, povodní a jiných přírodních katastrof, pořádali okrsková cvičení, účastnili se všech oslav a významných událostí. Svou aktivitou se dostal do popředí rajhradského kulturního a národního života. Tak tomu bylo po celou dobu existence sboru s výjimkou období první a druhé světové války, kdy byly veškeré spolkové aktivity utlumeny.

V roce 1904 byl v Rajhradě založen ještě druhý hasičský sbor zřízený při klášterním velkostatku. Dne 2. srpna 1908 si sbor připomíná 25 let od založení, ve stejný den konán první sjezd Židlochovické župy č. 44. 24. 5. 1920 slavnostní odhalení hasičského praporu. R. 1922 zakoupena za 52.000 Kč parní stříkačka, kmotrou stříkačky se stala Kateřina Maršálková. Neděle 10. června 1923 byla svátkem Rajhradu oslavou 40. výročí trvání sboru spojená se župním sjezdem hasičstva židlochovického. Dostavilo se 14 sborů v počtu 122 „hlav“. V r. 1926 došlo ke změně názvu spolku na Sbor dobrovolných hasičů v Rajhradě a ke změně stanov. Na aktivitách sboru se nic nezměnilo, naopak začal být pořadatelem kulturních akcí v obci (divadelních představení, tanečních zábav, plesů). Sbor asistoval také při promítání v rajhradském kině. Tohoto roku se hasiči dočkali nové hasičské zbrojnice, kterou si sami postavili. 16. ledna 1932 byla sborem dobrovolných hasičů založena v Rajhradě knihovna. Fond čítal 600 svazků zábavných a 60 knih odborných. 4. června 1933 oslavy 50. výročí trvání sboru. Při této příležitosti se prapor světil při obřadu už potřetí. V období druhé světové války musel mít sbor pohotovost a hasiči se věnovali jen své profesní činnosti. Mění se v roce 1951 název sboru na Místní jednota Českého svazu hasičů- Rajhrad, okr. Židlochovice. V r. 1952 byl na základě výnosu ministerstva vnitra předán veškerý inventář a majetek sboru místnímu národnímu výboru. V r. 1954 došlo k další změně názvu na Československý svaz požární ochrany, místní jednota Rajhrad, okr. Židlochovice. V sobotu 14. září 1963 proběhly oslavy 80 let trvání požárního sboru spojené s taneční zábavou a v neděli na hřišti Den požárníků s ukázkami zdolávání požárů od nejstarších způsobů dodnes. Ve dnech 25. – 27. 5. 1973 proběhly oslavy 90ti letého výročí založení hasičského sboru v Rajhradě, který v té době reprezentovalo 62 členů. 1. dubna 1981 započala demolice staré zbrojnice.

Jedním z posledních velkých zásahů, na kterém se jednotka podílela, byl 24. září 1991 rozsáhlý požár v Bratčicích v pískovně, kde hořelo velké množství pneumatik. Na místě zasahovalo mnoho sborů i ze vzdáleného okolí (Šlapanice, Zastávka u Brna) včetně vojáků z rajhradské posádky.

Se společenskými změnami po listopadu 1989 se opět začalo používat termín hasič. Plenární zasedání ÚV SPO ČSR rozhodlo o novém názvu republikové organizace- od února 1991 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Základní organizace se přejmenovaly na sbory dobrovolných hasičů. S návratem k původnímu názvu se bohužel činnost rajhradských hasičů nerozrostla. Právě naopak, chod sboru stál především na aktivitách velitele Josefa Hirsche, jehož úmrtí v roce 1995 znamenalo i konec činnosti místního sboru dobrovolných hasičů.

Po více než stoleté činnosti hasičského sboru přichází kolem roku 1995 zánik rajhradských hasičů. V roce 1998 město Rajhrad uskutečňuje prodej vozidla CAS 25 Škoda 706 RTHP, které už jen stálo 4 roky zaparkované ve stodole. Budova nedokončené hasičské zbrojnice na ulici Štefánikova č.p. 109 byla převedena státu a v roce 1998 na jejím místě slavnostně otevřel investor, Ministerstvo vnitra ČR, moderní stavbu Obvodního oddělení Rajhrad Policie ČR. Z posledního období fungování sboru se dochovalo jen pár hadic, proudnic, hydrantový nástavec a pár kusů přileb PZ 2. Ostatní vybavení končí v nenávratnu neznámo kde.

 

Heslo sboru:  „Bohu ku cti, vlasti k slávě, bližnímu ku pomoci a ochraně“

Rajhradský hasičský sbor v roce 1883
Rajhradský hasičský sbor v roce 1883
Parní stříkačka
Parní stříkačka
Zbrojnice z roku 1926
Zbrojnice z roku 1926
Tatra 805 z roku 1956
Tatra 805 z roku 1956
Demolice hasičské zbrojnice na ulici Štefanikova (1981)
Demolice hasičské zbrojnice na ulici Štefanikova (1981)
CAS 25 Škoda 706 RTHP, prodaná r. 1998
CAS 25 Škoda 706 RTHP, prodaná r. 1998

4 Komentáře k “Historie”

 1. Dobrý večer, v Knize o Rajhradě jsem se dočetla, že onen hostinec U Zeleného stromu, kde byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Rajhradě, je dnešní hospoda U Opla (dříve Dolní hospoda).

  1. Dobrý den,
   ano je tomu opravdu tak, jak se píše.

 2. Dobrý den,

  našel jsem tyto vaše stránky, mám dotaz – neevidujete někde v Kronikách prosím datum (rok) narození a úmrtí vašeho člena a poštmnistra pań Jana Prukla? Byl i poštmistrem, následně pak v Brně vedoucím poštovních stájí. Dělám nyní historii poštovnictví v Brně, tyto údaje bych potřeboval. Děkuji velice za ochotu Blecha

  1. Dobrý den,
   omlouvám se za pozdní reakci, přístě nás prosím kontaktujte spíše emailem. Kroniky se nachází v okresním archivu pro Brno-venkov v Rajhradě.
   M. J.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *