Oslavy 140 let založení hasičského sboru v Rajhradě

Za účasti hostů, pamětníků a zástupců okolních hasičských sborů ze Židlochovic, Žabčic a Syrovic jsme si v sobotu 2. září 2023 připomenuli výročí 140 let od založení hasičského sboru v Rajhradě. Sbor dobrovolných hasičů v Rajhradě byl založen začátkem března 1883 v hostinci U zeleného stromu (dnes restaurace U Opla). Tehdy sbor, u jehož zrodu stál místní cukrovar, měl 70 členů.
Oslavy významného, kulatého výročí byly zahájeny průvodem s historickými prapory za účasti hostů a členů z Městečka směrem do benediktinského kláštera. Po příchodu do opatského chrámu sv. Petra a Pavla zbýval čas a proto před mší si ještě mohli příchozí poslechnout preludium na varhany. V 10 hodin zahájil mši svatou R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný O.Praem., pověřený duchovní službou uniformovaných složek IZS v rámci Brněnské diecéze. Součástí mše bylo posvěcení našeho nového praporu vyrobeného rodinnou firmou L+L Strachotovy podle dochovaných historických fotografií. Zároveň byly posvěceny rovněž stuhy nám darované firmou L+L Strachotovy a prezidentem Moravské hasičské jednoty Zdeňkem Milanem. Po skončení mše následoval varhanní koncert v podání místního rodáka Jiřího Langa.
Ve 13 hodin zahájil odpoledne určené ukázkám složek IZS pro širokou veřejnost poslanec Parlamentu České republiky pan Miroslav Zborovský. Uvítání byli přítomni ještě zástupci Moravské hasičské jednoty paní Lenka Štěpánková, náměstkyně prezidenta a Stanislav Minařík, starosta okresního výboru Brno, který našemu sboru předal pamětní plaketu za příkladnou práci s mládeží. Následně svoji činnost představily pozvané základní a ostatní složky Integrovaného záchranného systému. Společnou ukázku při záchraně koně předvedla koňská záchranná služba Horse emergency s centrální hasičskou stanicí HZS Jihomoravského kraje Židlochovice a jednotkou sboru dobrovolných hasičů Židlochovice. perfektní podívanou se dvěma psy a zvládnutí malé vzpoury potom příslušníci z Vazební věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně-Bohunicích. Ukázky hašení hořícího kuchyňského oleje a odstřel volantového airbagu předvedli členové jednotky SDH Holasice. Na závěr odpoledne oslavy završila vystoupením folkrocková kapela Evelína.
Fotografie: Erik Palásek
Instagram: e_r_d_aa

Hasičský tábor 2023

Krátký souhrn z tábora 2023
Letošní letní dětský tábor pro mladé hasiče proběhl ve dnech 28.7.- 6.8.2023 tradičně na zámku v Lesním Hlubokém známém svými devíti kříži. Téma táboru bylo založeno na pověstech, záhadách a tajemství. Druhý den jsme se hned ráno na rozjezd vydali auty tajemnou cestou po obcích Českomoravské vrchoviny, kde slavný stavitel zanechal svou stopu, luštit hru Santiniho šifra. Třetí den si kluci připravili vlastní soutěžní hru. V pondělí 31.7. jsme se pěšky vydali do sousedního Domašova prohlédnout si zdejší dálniční oddělení Policie ČR. Někdo dostal na ruce pouta, jiný absolvoval test na alkohol nebo omamné a psychotropní látky, jiní se svezli na motorkách a prolezli všechna služební auta. V tento den jsme dvěma medovníky oslavili Danovi osmé narozeniny. 2.8. jsme měli lanový den a uzlování s profesionálním hasičem Mirkem Mlečkou. Ve čtvrtek třetího srpna se konala soutěž v disciplínách TFA. V pátek čtvrtého srpna dopoledne již měla mít obě družstva mladých hasičů přeloženy všechny listiny, prostudovány mapy, získány všechny indicie a nutnou dávku intuice k získání ukrytého pokladu. K jakému překvapení se poklad nenacházel v Lesním Hlubokém, ale až o několik vesnic dál vzdálených Ostrovačicích, v našem případě schovaných pod názvem Schwarzkirchen, ve kterých v opuštěné klášterní rezidenci hlídal ukrytý poklad tajemný mnich. V obou případech neměl jinou možnost než poklad družstvům vydat. Odpoledne jsme vyrazili na výlet po okolních lesích údolí Bílého potoka a v doprovodu Iva Hertla jsme si mohli prohlédnout štolu Stříbrnici, kde se ve středověku těžila železná ruda, olovo a stříbro. Sobota patřila převážně hasičským zásahům různých typů, kterých obě družstva musela za dobu trvání tábora podstoupit shodně celkem 21, a to v kteroukoliv denní, ranní i noční dobu s limitem výjezdu do dvou minut. No a v neděli před polednem jsme zámek opustili a vrátili se do svých domovů.

Rajhradské pálení čarodějnic 2023

V neděli 30.4. proběhlo po čtyřleté pauze způsobené covidovými opatřeními při pořádání veřejných akcí již tradiční rajhradské pálení čarodějnic u Staré pily. Pro návštěvníky, hlavně děti, byly připraveny soutěžní stanoviště s čarodějnickou tématikou, soutěž miss čarodějnice. Svoji chvíli slávy si zasloužili také naši mladí hasiči s ukázkou zásahu u dopravní nehody se zraněním a únikem nebezpečných látek. Během odpoledne si mohli děti zadovádět na skákacím hradu, dřevěném kolotoči nebo na historické lukostřelnici, na místě byla také příležitost malování na obličej. Vyvrcholením akce samozřejmě bylo zapálení vatry s čarodějnicí. Děkujeme sponzorům- firmě DAREEUROOKNA, která sponzorsky podpořila špekáčky pro děti zdarma, městu Rajhrad a Jelínkovým Květiny Rajhrad


Dětské TFA Rajhrad 2022

V sobotu 11. 6. 2022 jsme se po roce opět sešli na nádvoří Benediktinského kláštera, abychom si společně poměřili svoji sílu, rychlost a dovednost v silově – vytrvalostním hasičském sportu TFA. Oproti loňskému roku, jsme letos vyzvali i děti, které se s hasiččinou zatím ještě nesetkaly, aby si vyzkoušely překážky vycházející z hasičské praxe. Už o půl osmé ráno se před prezencí vytvořila fronta čítající 46 závodníků a jejich doprovodu. Děti byly rozděleny do šesti kategorií: přípravka – hasiči / nehasiči, mladší žáci – hasiči / nehasiči a starší žáci – hasiči / nehasiči. Po úvodním nástupu a seznámení se s jednotlivými disciplínami odstartoval první závodník na trati upravené pro děti ve věku 5-6 let. I přes občasný drobný karambol úspěšně dokončilo závod všech 13 dětí. Po menší úpravě stanovišť pro kategorii žáků ve věku 7-11 let mohl vyrazit na svůj boj první borec. V této kategorii už jich bylo přihlášených rovných 17. Následovala výměna překážek za náročnější, svojí náročností odpovídající pro žáky ve věku 12-16 let. Těsně před obědem doběhla do cíle poslední závodnice nejen kategorie starších žáků, ale celého závodu vůbec. A protože o překvapení nebývá u hasičů nouze, byli vyzváni i vedoucí, aby ukázali, jestli by na trati obstáli. Přemlouvat se nechali jen chvíli (na oko), aby následně předvedli svoje „mistrovství“ . Během celého dne dostávaly děti bohaté občerstvení (párek v rohlíku, zmrzlinu, řízek a koláče). Po obědě jsme se opět sešli na nádvoří, abychom odměnili každého, kdo tento náročný závod zvládl…a zvládli ho úplně všichni. Ještě před samotným vyhlášením výsledků jsme pogratulovali dvěma dnešním oslavencům, kteří si odnesli krásné dortíky. A mohla začít nejočekávanější chvíle celého krásného a slunečného dne – vyhlášení výsledků. Děti si postupně chodily pro medaile, diplomy a tašky se sladkou odměnou. Tři nejlepší ze všech šesti kategorií si odnesli poháry na památku na jejich dnešní úspěšný závod. Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat našim sponzorům: Městu Rajhrad pod vedením starosty Františka Ondráčka, Státnímu okresnímu archivu Brno-venkov a jeho řediteli Mgr. Ivo Durcovi, firmě LAMEX 01 spol. s.r.o. a jeho majiteli Ing. Petru Tenorovi, paní Kamile Machové a panu Luboši Klímovi, rodině Hamerníkové rodině Fučíkové a paní Petře Thakoor. Také děkujeme všem, kteří se na přípravě tohoto závodu podíleli, ať už to byli kluci z našich starších hasičů, rodiče anebo přátelé tohoto krásného a náročného sportu.


Hasičské soustředění 2022

Řícmanice 2022
Přes víkend od pátku do neděle proběhlo na farmě v Řícmanicích soustředění mladých hasičů. Víkendového pobytu se účastnilo 14 dětí ve všech věkových kategoriích a tři vedoucí. Po příjezdu a následném ubytování jsme rozdělali oheň a páteční večeře sestávala z opékaných špekáčků. Od sobotního rána po rozcvičce nás čekala krátká instruktáž jízdy a samotná projížďka na koních. Poté jsme začali trénovat hasičské zásahy na nejrůznější typy událostí. Nejoblíbenější aktivitou ve volném čase se stal volejbal. V sobotním pozdnějším odpoledni jsme se vydali procházkou lesem do Bílovic nad Svitavou do místní cukrárny na zmrzlinu. Ve večerních hodinách si nejmenší zahráli Člověče nezlob se a stolní fotbálek. Na závěr dne se opět všichni sešli na velké jízdárně na plážovém volejbalu. V neděli se stal hlavním tématem nácvik motání hadic na čas. Všichni si zlepšili svůj osobní rekord a někteří ho zkrátili dokonce na polovinu. Po nedělním obědu se odehrál poslední zásah záchrany ztracené osoby v nepřístupném terénu. Zraněný se nacházel pod prudkým svahem a jednotka jej měla vyhledat v lese, ošetřit a zafixovat zlomenou nohu. Transport probíhal na páteřové desce za pomoci jištění lanem zpět na vrchol kopce. Po závěrečném focení a zhodnocení akce nás už jen čekalo sbalení věcí a odebrání se k domovům.

Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětí 1.6.
Členové hasičského sboru připravili na středu 1. června dopolední program s hasičskou tématikou pro rajhradskou mateřskou školu. Na prostranství u Pily se na devátou hodinu sešlo všech sedm tříd školky. Jako první děti zhlédly ukázku zásahu našich starších kluků z oddílu mladých hasičů, kteří předvedli zvládnutí dopravní nehody auta s cyklistou. Po příjezdu na místo se museli vypořádat se zajištěním vozidla, ošetřením a poskytnutím první pomoci třem zraněným lidem. Následně se třídy rozešly na sedm připravených stanovišť, které postupně všechny vystřídaly. Měli jsme potřebu seznámit děti s nejdůležitějšími úkoly a činnostmi hasičů a proto se na stanovištích děti seznamovaly s hašením požárů a manipulací ručním hasicím přístrojem, stříkáním na kelímky proudem vody z ruční stříkačky, výstrojí hasičů, poskytováním první pomoci, seznámení s linkami tísňového volání, výzbrojí hasičů a hrou rozmotávání hadic a na posledním místě zkouškou fyzické zdatnosti na krátké dráze TFA. Po návštěvě sedmi stanovišť se všech 165 dětí vrátilo s drobným dárečkem a pamětním listem hasiče zpět do školky na oběd. Děkujeme městu Rajhrad za poskytnutí a přípravu místa. Našim klukům bychom také chtěli poděkovat za pečlivou přípravu a nasazení během celého dopoledne. Dle ohlasů od paní učitelek se nám dostala velmi pozitivní zpětná vazba.

Táborák

Táborák 30.4.2022
V době, tedy na podzim, kdy jsme vždy zahajovali přípravy na realizaci akce Rajhradské pálení čarodějnic pro veřejnost, jsme ještě nevěděli zda a za jakých podmínek se kvůli covidovým opatřením budou moct konat veřejné akce. Po nutném zvážení jsme usoudili, že letos připravíme táborák jen pro naše hasičské děti a jejich rodiny. Akce se konala v klášterní zahradě za přítomnosti 17 rodičů a 23 dětí. Zahajovali jsme v 17 hodin opékáním špekáčků a o půl desáté končili efektním flambováním palačinek v podání šéfkuchaře Jary Hamerníka:-) Děkujeme všem rodičům za poskytnuté nápoje a pochutiny.

Výlet mladých hasičů

První letošní výlet mladých hasičů
V sobotu 19.3.2022 jsme vyjeli na výlet do Moravského krasu na prohlídku jeskyně Výpustek. Jednalo se o první výlet tohoto roku, kdy po asi dvouletém omezení plynoucím z protiepidemických nařízení vlády se konečně budeme vracet zpět do normálních kolejí. Jeskyně Výpustek není klasickou jeskyní s bohatou krápníkovou výzdobou, ale v minulém století byly prostory podzemního systému poškozeny těžbou fosfátových hlín a zbudováním podzemního protiatomového krytu německé a později české armády. V interiéru jsme viděli vybavení vojenského krytu včetně chemických toalet a veškerého dobového zařízení, desítky modelů letadel a vrtulníků. Výletu se účastnilo 13 dětí včetně nejmladších nováčků.

Technická pomoc

Na žádost pana starosty Mgr. Františka Ondráčka jsme asistovali restaurátorům při čištění kašny a sochy sv. Floriána na Městečku.


Minuta ticha

Hasičský sbor Rajhrad se dnes přesně ve 12:00 hod. přidal k rozkazu generálního ředitele HZS ČR minutou ticha a zapnutím zvláštního výstražného světla uctít památku dvou zesnulých členů jednotky SDH Koryčany, kteří přišli o život během zásahu při výbuchu domu v Koryčanech dne 15.9.


Požárně bezpečnostní cvičení 2021

Požárně bezpečnostní cvičení
V sobotu jsme se staršími žáky navštěvující oddíl mladých hasičů absolvovali požárně-bezpečnostní cvičení v rajhradském opatství s námětem Žhářský útok na církevní/ kulturní památku vedený zvenčí v době veřejnosti volně přístupné, za přítomnosti návštěvníků. Cvičení se odehrávalo ve vnitřních i venkovních prostorách kláštera a probíhalo od rána do odpoledních hodin. Během teoretické části se děti seznámily s problematikou ochrany měkkých cílů, žhářskými útoky a související terminologií, s postupy v případě krizových a mimořádných situací, první pomocí, zejména s resuscitací, ošetřováním popálenin a úrazových zranění a také s použitím hasících přístrojů v rámci tématu požární ochrany. Po obědě následovala praktická část. Děti rotovaly postupně na třech stanovištích, kde je čekalo praktické poskytování první pomoci při věrohodně vypadajících zraněních. V interiérech kláštera probíhala ukázková evakuace a v klášterní zahradě si nakonec děti vyzkoušeli hašení malých požárů za pomoci ručních hasicích přístrojů.

Hasičský tábor 2021

Tak už je to za námi! Letos to bylo potřetí, co jsme se sešli na zámku v Lesním Hlubokém, abychom tam společně strávili 10 krásných dní plných akce, napětí a zábavy. Hlavní náplní našeho tábora byly simulované hasičské výjezdy. Naši chlapci ve věku 7-18 let byli rozděleni do tří věkově i znalostně vyvážených družstev A, B a C, které se pravidelně střídaly v osmi hodinových směnách. Za 24 hodin mělo každé družstvo nejméně jeden výjezd, maximální počet za směnu činily čtyři zásahy na jedno družstvo. Celá akce probíhala tak jako na skutečné hasičské stanici. Počátek poplachu byl ohlašován znělkou pouštěnou z reproduktoru. Směna se musela seběhnout, obléci, připravit a vyjet do dvou minut a to za každých okolností. Vedoucí tábora Jarek Sedláček připravil velké množství různých situací, které naši hasiči museli správně vyhodnotit a vyřešit. Jednalo se např. o požáry nízkých budov s pohybem v zakouřeném prostředí s maskami, technická pomoc, dopravní nehody více aut, dopravní nehody s cyklistou, dopravní nehody s chemickými látkami, vyprošťování zraněných osob z vozidel a také vyhledávání lidí v nepřístupném terénu, únik chemických látek, záchrana osob a zvířat, likvidace sršních hnízd, monitoring, první pomoc při zástavě dechu, při tepenném krvácení, při poranění páteře, při bezvědomí. Pro odlehčení jsme ve volném čase hráli různé hry, fotbálek, baseball, učili se střílet z luku nebo chodit na chůdách. Poslední den jsme připravili exklusivní výjezd VIP jednotky, složené z šesti nejlepších hasičů. Nasimulovali jsme jim dopravní nehodu tří aut a čtyř zraněných s vyprošťováním na páteřové desce, ošetřením tepenného krvácení, ztrátou dechu s bezvědomím a poranění hlavy. Na závěr tábora byla jednotlivá družstva, tak jako loni, vyhodnocena a bronzové medaile si odnesli borci z družstva B pod vedením Filipa Sapíka. Na druhém postu oceněném stříbrnými medailemi skončilo družstvo A vedené Alešem Popem a ke stupni nejvyššímu se zlatem na krku se probojovalo družstvo C, které měl v parádě Sebastian Jaskulka. Letos jsme zavedli i nové hodnocení Hasič roku, které budeme i do budoucna předávat poslední den tábora. Jedná se o ocenění za celoroční práci, snahu, docházku, účast a umístění v soutěžích. Třetí místo si ke svému, ale ne k našemu, překvapení zasloužil Maxmilián Chlada, který nás přesvědčil svými znalostmi a dovednostmi za poslední sezónu. Stejně tak i Aleš Pop, který se umístil na druhém stupni, oceněném stříbrným pohárem. Jeho docházka činila 300% a jeho výkony a práce tomuto místu naprosto odpovídají. Zlato si převzal Sebastian Jaskulka, jehož zásahy a přístup jsou naprosto profesionální a v účasti na letošních závodech nenašel konkurenta. Na závěr bychom chtěli poděkovat rodině Hamerníkové za neocenitelnou pomoc při přesunu na zámek a velké množství skvělého proviantu a lahůdek, kterými nás v průběhu tábora sponzorsky zásobovali a dále i rodiny Novákových, Urminských a paní Kolčavová. Jsme rádi, že mimo drobná zranění, jako byly třísky, odřeniny a zapitá klíšťata, se nám letos ty vážnější vyhnuly a nemuseli jsme navštívit pohotovost v dětské nemocnici. Už nyní připravujeme program a obsah tábora na příští rok.

Dětské TFA Rajhrad 2021

V neděli 30. 5. 2021 proběhl v Rajhradě ve dvoře kláštera nultý ročník závodu TFA (Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije). Závod TFA je všeobecně nejtěžší hasičský silově-vytrvalostní víceboj, který svými podmínkami simuluje práci hasičů při zásahu. Pravidla jsme ovšem uzpůsobili pro naše děti ve věku 5-18 let, které byly rozděleny do tří věkových skupin. Tento náročný závod sestával z 9 disciplín, jako například přenášení kanystrů naplněných vodou 2×8 litrů a 2×4 litry v kategorii nejmenších, zdolávání okna nebo nízké bariéry, přitahování pneumatiky na popruhu, proskakování pneumatik, přetáčení velké pneumatiky, přenášení hasicího přístroje, motání 10 metrů hadice B nebo C, spojování hadic, připojování hadic na rozdělovač a proudnici a výstupy na podlážku se zátěží.
Jako první odstartovala skupina nejmenších. Zahájila ji naše nejmladší členka a jediná dívka v závodě Natálka Dias, která směle konkurovala ostatních chlapcům. Po ní do závodu nastoupil David Dias, Kuba Hodain, Martin Havlíček, Romča Pop a skupinu zakončil favorit své kategorie Sanjay Thakoor. Zraněný Honza Havlíček měl uzpůsobenou trať, kterou zvládl i s berlemi a ortézou.
Následovala krátká úprava tratě pro druhou skupinu mladších. Jako první ve své kategorii se na start postavil Ričí Gregovský. Po něm už byl připravený Matěj Hamerník, dále Tom Hrůza, Max Chlada, ostřílený závodník Filip Kroulík a jako poslední trať zdolal Kuba Kroulík. Tady bych si dovolila kluky pochválit, protože za toho půl roku, co jsme se neviděli, na sobě dost zapracovali a proskočení oknem bariéry zvládli úplně všichni.
Před startem třetí skupiny starších proběhla drobná úprava tratě, kterou jako první otestoval Patrik Dančišák. Po něm na trať vyrazil Ondra Gregovský, favorizovaný Seba Jaskulka, Nik Javorský, Alda Pop, Filip Sapík a celý závod uzavřel Michal Španko.
Nastala krátká přestávka, ve které si mohli rodiče a sourozenci našich závodníků trať vyzkoušet i sami. Paní Hamerníková připravila sladkou svačinku a voňavé řízečky na oběd, na kterých si kluci a dívka pochutnali ještě před vyhlášením výsledků. Tady s námi počasí báječně spolupracovalo, mírný déšť vyplnit tuto pauzu a na vyhlášení už nás neobtěžoval.
A přišla nejočekávanější chvíle celého dopoledne a to vyhlášení výsledků. Jako první se na stupně vítězů postavil Jakub Hodain, který skončil na třetím místě. Po něm následoval na druhém místě Martin Havlíček a stupeň nejvyšší obsadil Sanjay Thakoor. Ve druhé kategorii mladších si jako první přišel pro bronzový pohár Matěj Hamerník. Stříbro získal Tomáš Hrůza a zlato suverénně obhájil Filip Kroulík. Ve třetí skupině nejstarších zabojoval o bronzový post Filip Sapík, kterého o sedm setin sekundy připravil o stříbro Nikola Javorský. Zlato si domů odvezl Sebastian Jaskulka, který měl také nejlepší čas napříč kategoriemi.
Troufám si tvrdit, že jsme se všichni dobře bavili a společně spolu strávili příjemné dopoledne. Už nyní se všichni moc těšíme na příští rok, kdy plánujeme další ročník této soutěže, která už bude doufám obohacená o několik dalších disciplín, jako například hammer box, tahání figuríny nebo výstup na žebřík a následné zdolání dvoumetrové bariéry.
Děkujeme našim sponzorům Ing. Petru Tenorovi LAMEX 01, Ing. Rostislavu Drnovskému a Radku Janečkovi Industry EU, rodině Durcové, rodině Hamerníkové, paní Thakoor a paní Kolčavové. Dále řediteli Státního okresního archivu Brno-venkov Mgr. Durcovi za poskytnutí zázemí v prostorách archivu. A nakonec všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu závodu. Bez vás bychom to nezvládli. Ještě jednou velký dík.
Při pohybu v budově Státního okresního archivu jsme dodržovali aktuální hygienická opatření vyhlášených vládou ČR.

Hasiči uklízí Rajhrad 2021

Členové hasičského sboru Rajhrad a jejich rodinní příslušníci se zúčastnili akce Ukliďme Česko. Letos se nejednalo o hromadnou akci. Naplánovali jsme jednotlivé trasy, které absolvovali účastníci v rámci svých rodin.
Zaměřili jsme se na úklid rajhradského nádraží a okolí řeky za splavem (bylo zde naplaveno mnoho odpadu). Celkem jsme sesbírali 25 pytlů odpadu, z nichž se několik podařilo vytřídit.

Rajhradské pálení čarodějnic 2019

Hasičský sbor Rajhrad s podporou města pořádá 4. 5. již šestý ročník tradiční rodinné akce. Pro děti budou připravena čarodějnická stanoviště, kde mohou soutěžit o hodnotné ceny. Po splnění získá každé dítě špekáček zdarma. Samozřejmostí je také soutěž Miss čarodějnice (pro ty nejmenší i dospělé). Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si hasičskou výjezdovou techniku, poslechnout kapelu Evelína a mnoho dalšího. Celá akce vyvrcholí zapálením vatry s čarodějnicí, avšak tím to zdaleka nekončí! Těšíme se na Vás.


Hasiči uklízí Rajhrad 2019

Členové Hasičského sboru Rajhrad společně s mladými hasiči a jejich rodiči budou v sobotu 6. dubna 2019 uklízet. Úklid je zařazen do celorepublikové úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Sraz účastníků před hasičkou – Městečko 29, Rajhrad v 8:00. S sebou si vezměte pracovní rukavice a pevnou obuv. Konec předpokládáme kolem poledne. Po splnění trasy bude na účastníky čekat občerstvení. město Rajhrad.

Rajhradské pálení čarodějnic 2018

I letos pořádáme již v tradiční lokalitě u Staré pily Rajhradské pálení čarodějnic. Akce je určena pro širokou veřejnost. Bližší informace budou postupně zveřejňovány.

ohlédnutí za minulými ročníky:

2017

2016

2015


Hasiči uklízí Rajhrad 2018

Stejně jako v minulých letech budeme s mladými hasiči uklízet část území města Rajhradu.

Úklid Rajhradu 2017

Rajhradské pálení čarodějnic 2017

Rádi bychom Vás opět pozvali na již tradiční Rajhradské pálení čarodějnic v sobotu 29. dubna u Staré pily. Letošní ročník bude nabízet opět super zábavu pro děti. Hravé soutěžení o sladkosti na různých čarodějnických stanovištích. Promenáda masek s vyhodnocením tří nejhezčích a nejdůmyslněji vytvořených masek. Soutěže o hodnotné ceny. Nově se můžete také těšit na ukázku činnosti našich mladých hasičů při zásahu – zdolání hořícího kostela. Během celého odpoledne bude probíhat malování na obličej a bohatý historicky laděný doprovodný program. Stejně jako v minulých letech budeme mít pro prvních 200 registrovaných dětí špekáček zdarma.


Hasiči uklízí Rajhrad 2017

Stejně jako minulý rok se náš sbor zúčastní celorepublikové úklidové akce Ukliďme Česko. Bude se jednat o úklid v Rajhradě v okolí Benediktinského kláštera a vedlejšího ramene řeky Svratky (pod Pitrovým mostem, atd.). Akce se bude konat 8. 4. 2017

Úklid Rajhradu 2016
Úklid Rajhradu 2016